Xướng, CHIỀU NGHIÊNG, Ta vương chiều nhặt hoàng hôn, Lả lơi cơn gió lạc hồn thu xưa, Vầng trăng khuyết chẳng hay mùa,…

Xướng
CHIỀU NGHIÊNG
Ta vương chiều nhặt hoàng hôn
Lả lơi cơn gió lạc hồn thu xưa
Vầng trăng khuyết chẳng hay mùa
Tật nguyền chiếc lá cũng vừa nghiêng đêm
Còn chi đâu cuộc kiểm tìm
Trắng làn sương mỏng trên thềm vô biên
Một ta một lối chiều nghiêng
Một vùng mây khói một miền xa xăm
TTT
Họa
MỘT THỜI
Em Xa bỏ lại nụ hôn
Như con sóng nhỏ quên cồn cát xưa
Lao xao cơn gió giao mùa
Chiêm bao chợt tỉnh cũng vừa sang đêm
Qua rồi cái thuở trốn tìm
Cũng vầng trăng ấy im lìm ngoài biên
Tình đà vỗ cánh chao nghiêng
Một thời mãi nhớ về miền xa xăm ..!
ĐH


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012305107179

One thought on “Xướng, CHIỀU NGHIÊNG, Ta vương chiều nhặt hoàng hôn, Lả lơi cơn gió lạc hồn thu xưa, Vầng trăng khuyết chẳng hay mùa,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *