Thoảng say một chút tình đầu, Huơng thơm thoang thoảng cái sầu ngả nghiêng, Bao đêm thức trắng liền liền,…

Thoảng say một chút tình đầu
Huơng thơm thoang thoảng cái sầu ngả nghiêng
Bao đêm thức trắng liền liền
Nhớ về …nơi ấy ưu phiền còn say
Lòng con lại chợi ngất ngây
Những mùi hương áy đắm say cõi lòng
Na vang còn đọng gót son
Của đoàn lữ khách trăng non hôm nào


Facebook: https://www.facebook.com/quang.nguyenxuan.18400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *