Thiên văn được gọi là đại thập tự giá- phần 4

Chiêm tinh học ngày xưa đã phát hiện sao mộc và xác định được chu kỳ là 12 năm, khởi thủy tính từ năm dần là năm sao mộc ở gần trái đất nhất… nên khi năm dần đến gần bóng của sao mộc sẽ trùm lên trái đất làm lạnh đi? Chúng ta đều biết chiêm tinh học khai sinh ở phương tây và ở đây không có tên gọi năm dần. Điều cần hỏi là tại sao sao mộc ở xa mặt trời hơn là trái đất mà bóng của nó lại trùm lên được trái đất? Năm nay có 2 nhật thực… cũng là tác nhân của gia tăng biến đổi thời tiết. Nhật thực không làm biến đổi thời tiết, nhật thực diễn ra thường xuyên, năm ít nhất có hai lần, năm nhiều nhất có 5 lần. Ngày tháng năm dương lịch không hàm chứa khái niệm thời tiết mà là ngày tháng năm âm lịch mới, thiết tưởng vấn đề lịch không còn xa lạ, đáng tiếc là tác giả đã hiểu sai. Các hành tinh là những trái đất, những vật tối, nguội được mặt trời rọi sáng và hun nóng. Kích thước của các hành tinh là rất bé so với khoảng cách giữa chúng. Ví dụ trong quá trình chuyển động, lúc gần nhau nhất là trái đất còn cách hỏa tinh khoảng 50 triệu kilo mét, cách mộc tinh khoảng 600 triệu kilo mét, cách diêm vương tinh khoảng 6000 triệu kilo mét. Không có sự ảnh hưởng của các hành tinh đến cuộc sống trên trái đất. Nhớ lại vào đầu tháng 7 năm 1994 khi nghe tin sao chổi Someco Lovi sắp đâm vào sao mộc tức mộc tinh, bị xuyên tạc nhiều nơi ở nước ta đã nhớn nhác lo sợ chúng tôi đã được lên đài giải thích sao chổi đã đâm vào sao mộc nhưng chúng ta không hề cảm nhận. Chỉ sau đó ít hôm ta mới nghe loan báo trên đài. Các đài lấy tin từ NASA. Cơ quan này lại nhận được tin qua các bức ảnh chụp từ kính Hubble lúc này đang ở cách ta 450 triệu kilo mét ở mặt đất không chụp nổi vụ nổ này. Các hành tinh dù cho ở thời điểm được gọi là Đại Thập Tự Giá không có gì đến thời tiết trên trái đất.

Phạm Viết Trinh- Tri Thức Trẻ – Số 39 năm 1998

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *