Người nhiễm H.I.V hy vọng gì? – Phần 3

Phóng viên: Thưa giáo sư, Đoàn thanh niên có thể làm gì để chăm sóc, hỗ trợ những người nhiễm HIV?
Giáo sư Nguyễn Văn Thưởng: Ở nước ta, người nhiễm HIV phổ biến ở độ tuổi 30 đến 39, có chiều hướng chuyển sang nhóm tuổi trẻ hơn: 20 đến 29 tuổi và dưới 20 tuổi. Báo cáo của Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS cho biết 60% số người nhiễm HIV đang ở độ tuổi thanh niên. Vì vậy, việc tổ chức Đoàn thanh niên tiến hành công tác chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV về tinh thần và vật chất rất quan trọng. Công tác chăm sóc, hỗ trợ này sẽ trước hết làm giảm sự mặc cảm, sự lo lắng, sự bi quan của người nhiễm HIV giúp họ lấy lại và giữ vững niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống hiện tại, đồng thời, giúp họ trở lại tham gia học tập, lao động, công tác và các hoạt động xã hội, hòa nhập cộng đồng. Và quan trọng hơn, chính là thông qua các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ của Đoàn thanh niên đối với những người nhiễm HIV sẽ góp phần rất lớn hạn chế sự lan truyền HIV/AIDS trong cộng đồng. Tôi rất hoan nghênh sự ra đời và những hoạt động ban đầu của Quỹ hỗ trợ các hoạt động phòng chống AIDS do báo Tiền Phong và tạp chí Tuổi trẻ Hạnh phúc sáng lập. Một trong những nội dung hoạt động của Quỹ là chăm sóc, hỗ trợ những người là nạn nhân của đại dịch AIDS có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động của quỹ cũng là sự chia sẻ, cảm thông của mỗi người trong cộng đồng với người nhiễm HIV, với bệnh nhân AIDS và cũng chính là cầu nối để những nạn nhân của đại dịch AIDS trở về với tình thương và sự chia sẻ của cộng đồng xã hội. Tôi nghĩ rằng quỹ hỗ trợ các hoạt động phòng chống AIDS cần được tổ chức Đoàn phát triển ở các địa phương, cơ sở và cần được tuyên truyền sâu rộng để huy động rộng rãi hơn nữa sự hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân cho các hoạt động phòng chống AIDS ngay tại địa phương, cơ sở. Mô hình “Bạn giúp bạn” (nhóm những người nhiễm HIV) cũng chính là hình thức “giáo dục đồng đẳng” giữa những người bệnh với nhau. Đoàn thanh niên cần phối hợp với y tế xã, phường để tiếp tục xây dựng và phát triển mô hình này. Các nhóm “Thanh niên tình nguyện” giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất và tinh thần đối với người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS tại cộng đồng là một hoạt động rất cần thiết cần được Đoàn thanh niên phát động và chỉ đạo triển khai ở một số tỉnh, thành phố trọng điểm. Tổ chức các câu lạc bộ “Những người sống với AIDS” tại cộng đồng để tập hợp những người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS, hướng dẫn sinh hoạt, tìm hiểu các khó khăn, nguyện vọng của họ.Trước mắt, Đoàn thanh niên nên chọn một số địa phương có số người nhiễm HIV cao như thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, An Giang là nơi ban phòng chống AIDS – Bộ Y tế đang chỉ đạo về công tác tư vấn chăm sóc người nhiễm HIV tại cộng đồng. Đoàn thanh niên cũng cần phối hợp với y tế các cấp hỗ trợ, đào tạo đội ngũ thanh niên thành các tuyên truyền viên, các tư vấn viên để chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn người nhiễm HIV tại cộng đồng. Đồng thời cần có sự phối hợp của Đoàn thanh niên với tổ chức y tế các cấp để thực hiện các biện pháp truyền thông, tư vấn, nhằm làm giảm sự lan truyền HIV trong thanh niên, giáo dục cho thanh niên không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. Chính sự không phân biệt đối xử này là yếu tố cơ bản để thúc đẩy việc chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV được tốt hơn. Sự phối hợp của đoàn thanh niên với các tổ chức y tế ở cơ sở cùng chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng và chắc chắn sẽ đạt hiệu quả.
Phóng viên: Cảm ơn giáo sư.
Ngọc Tình – Trí Thức Trẻ – số 17 – tháng 11 – 1996.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *