Người nhiễm H.I.V hy vọng gì? – Phần 2

Phóng viên: giáo sư cho biết nội dung của công tác chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV?
Giáo sư Nguyễn Văn Thưởng: Công tác chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV là một trong ba yếu tố quan trọng, có liên quan mật thiết với nhau của chương trình quốc gia phòng chống AIDS, bao gồm 4 nội dung như sau:
Quản lý về mặt lâm sàng: Chuẩn đoán sớm, điều trị thích hợp và có kế hoạch chăm sóc, điều trị các bệnh liên quan đến nhiễm HIV.
Điều dưỡng: Thực hiện chăm sóc, thúc đẩy và duy trì các biện pháp vệ sinh, dinh dưỡng, tuyên truyền, giáo dục cá nhân và gia đình biết cách thực hành các biện pháp vệ sinh thông thường để phòng ngừa các bệnh nhiễm khuẩn.
Tư vấn: giúp cho người nhiễm HIV có hiểu biết về một số triệu chứng của bệnh thông thường của chính họ trong tương lai và làm giảm các hành vi nguy cơ làm lây nhiễm HIV sang người khác.
Hỗ trợ về mặt xã hội: Thông tin cho người nhiễm hiểu biết về các phúc lợi xã hội, tạo công việc làm cho những người nhiễm HIV chưa có việc làm người nhiễm HIV trong độ tuổi lao động hoàn toàn có khả năng lao động như người không mang bệnh, giúp đỡ về vật chất cho những người nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn. Các dịch vụ y tế chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV rất là quan trọng, như: bảo đảm các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tại các cơ sở y tế, bao gồm các dịch vụ chăm sóc ở phường, xã và tại gia đình, cung cấp và hướng dẫn sử dụng các phương tiện phòng lây truyền HIV đối với những người nhiễm HIV như sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục, vô khuẩn các dụng cụ tiêm chích… Nói chung, chi phí cho việc chăm sóc, điều trị bệnh AIDS rất là tốn kém. Ở Mỹ và các nước công nghiệp phát triển, tổng chi phí cho chăm sóc và điều trị một bệnh nhân AIDS, trung bình từ 150 nghìn đến 200 nghìn đô la mỹ cho 1 năm. Ở một số nước như Thái Lan, Malaysia, chi phí trung bình cho một bệnh nhân AIDS là từ 2 nghìn đến 3 nghìn đô la mỹ cho 1 năm. Ở nước ta, một số cơ sở y tế tổ chức công tác chăm sóc, điều trị bệnh AIDS sơ bộ đưa ra con số chi phí khoảng 200 nghìn đến 300 nghìn đồng trong một ngày cho một bệnh nhân. Tuy nhiên, chi phí trên chưa tính chi phí đầu tư các trang thiết bị y tế phục vụ việc chuẩn đoán bệnh và theo dõi diễn biến bệnh như máy đếm tế bào CD4 khoảng 700 triệu đồng cho 1 máy, thiết bị diệt trùng là trên 100 triệu đồng cho 1 bộ. Hiện nay, ở nước ta số người nhiễm HIV/AIDS đang gia tăng, tất yếu cũng sẽ gia tăng số bệnh nhân AIDS đang sinh sống làm việc ở cộng đồng. Chúng ta mới chỉ quản lý, chăm sóc, hỗ trợ được từ 30% đến 50% số người nhiễm HIV. Do đó, việc quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS tại cộng đồng và giải quyết các vấn đề tâm lý của người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS càng trở nên cấp bách.
Ngọc Tình – Trí Thức Trẻ – số 17 – tháng 11 – 1996.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *