Người đi kẻ ở nhớ nhiều, Tình ta gửi lại mây chiều vấn vương, Càng xa, càng nhơ, càng thương, Nhành cây ,bụi cỏ…

Người đi kẻ ở nhớ nhiều
Tình ta gửi lại mây chiều vấn vương
Càng xa, càng nhơ, càng thương
Nhành cây ,bụi cỏ còn hương khi nào
Ngàn xa thổn thức chiêm bao
Mảnh trăng khuyết dạ xôn xao nỗi lòng
Trung học cơ sở phổ thông ?
Hoài Thắm cô giáo tôi trông tôi chời?
Qua phây chia sẻ vần thơ
Cửa Tùng chốn ấy bây giờ nhớ ai?
Trường Đinh Thiên Hoàng nhé sớm mai..
Rằng tôi vẫn hẹn ngày dài tôi trông


Facebook: https://www.facebook.com/hoaitham.tran.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Người đi kẻ ở nhớ nhiều, Tình ta gửi lại mây chiều vấn vương, Càng xa, càng nhơ, càng thương, Nhành cây ,bụi cỏ…

Người đi kẻ ở nhớ nhiều
Tình ta gửi lại mây chiều vấn vương
Càng xa, càng nhơ, càng thương
Nhành cây ,bụi cỏ còn hương khi nào
Ngàn xa thổn thức chiêm bao
Mảnh trăng khuyết dạ xôn xao nỗi lòng
Trung học cơ sở phổ thông ?
Hoài Thắm cô giáo tôi trông tôi chời?
Qua phây chia sẻ vần thơ
Cửa Tùng chốn ấy bây giờ nhớ ai?
Trường Đinh Thiên Hoàng nhé sớm mai..
Rằng tôi vẫn hẹn ngày dài tôi trông


Facebook: https://www.facebook.com/hoaitham.tran.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *