Nắng như mật ong rót vào họng thế này thì đi chơi xong rồi ghé vào nhà triển lãm 16 Ngô Quyền xem triển lãm tranh thì…

Nắng như mật ong rót vào họng thế này thì đi chơi xong rồi ghé vào nhà triển lãm 16 Ngô Quyền xem triển lãm tranh thì rất chi là ưng.
Có tận 2 triển lãm để ta tha hồ ngắm.
Một là Triển lãm Mỹ thuật “Người chiến sĩ hôm nay” ở tầng 2.
Hai là Triển lãm Hội tụ của ba họa sĩ Trần Chí Luân – Nguyễn Trần Minh và Hồ Nam ở ngay tầng 1.


Facebook: https://www.facebook.com/vu.luong.372

One thought on “Nắng như mật ong rót vào họng thế này thì đi chơi xong rồi ghé vào nhà triển lãm 16 Ngô Quyền xem triển lãm tranh thì…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *