MƠ, Mỗi ngày mong nhớ mỗi ngày qua, Thầm trách cho ai , Chỉ trách ta, Những ngại hoa kia đà có chủ, Còn e vườn nọ…


Mỗi ngày mong nhớ mỗi ngày qua
Thầm trách cho ai , Chỉ trách ta
Những ngại hoa kia đà có chủ
Còn e vườn nọ đợi người xa
Làm quen muốn gọi chừng không dễ
Mượn bút đề thơ để gọi là …
Mơ ước mai này vui hội ngộ
Nụ hôn mình gửi để làm quà .


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012305107179

2 thoughts on “MƠ, Mỗi ngày mong nhớ mỗi ngày qua, Thầm trách cho ai , Chỉ trách ta, Những ngại hoa kia đà có chủ, Còn e vườn nọ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *