LA ĐÀ THƠ

LA ĐÀ THƠ …
Thì thơ nhé cứ buông vần thao thiết
Cùng bay bay đến tận ánh trăng xanh
Dẫu tứ thơ có thể đã mỏng manh
Cho nét lực dày thêm lần vương vấn
Dẫu câu thơ bay bổng với vờn Thu
Đặc quánh nắng mật ong mùa xao xuyến
La đà sóng tiếng sâm cầm đang quyện
Rót vào tận cùng ngăn kín một TÌNH YÊU !
Xuân Trà !


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012206676843

3 thoughts on “LA ĐÀ THƠ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *