Không nên nhằm nghi ngờ vào người ta là trộm cắp rồi làm clip tung lên mạng trong khi lý lẽ, chứng cứ còn rất mơ…

Không nên nhằm nghi ngờ vào người ta là trộm cắp rồi làm clip tung lên mạng trong khi lý lẽ, chứng cứ còn rất mơ hồ, nhiều điểm sau đối chất không thống nhất.
HD mang công an ra dọa, vậy người bị nghi ngờ chủ động trình báo công an là một bước đi dứt khoát và cần thiết.


Facebook: https://www.facebook.com/nguyenhoanh.hung.5

3 thoughts on “Không nên nhằm nghi ngờ vào người ta là trộm cắp rồi làm clip tung lên mạng trong khi lý lẽ, chứng cứ còn rất mơ…

    1. Nguyễn Hoành Hùng

      Thực ra là hiểu hết đó chứ. Lâu nay nếu ko hiểu thì các nhóm đó đã thu hc nhiều người tham gia, ủng hộ rồi. Nhưng thực tế họ nghi ngại,… chỉ like face động viên thôi

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *