Kế hoạch hóa gia đình đối với vị thành niên – Phần 2

Nhận thức chưa đúng: Ngay cả khi những người trẻ tuổi có được thông tin và tiếp cận được với dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình thì cũng còn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện các biện pháp tránh thai của họ. Như phạm vi giao tiếp giữa các đối tượng, quan điểm về những vai trò xã hội và tình dục cũng như những điều cấm kỵ tự nhiên về sinh hoạt tình dục của họ. Ví dụ, trong nhiều nền văn hóa vấn đề quan hệ tình dục ít được bàn đến, thậm chí giữa hai vợ chồng. Những người trẻ tuổi chưa kết hôn rất ít khả năng thảo luận về các biện pháp tránh thai, nhiều thanh niên trẻ hiểu biện pháp tránh thai như một thứ đồ chơi cho thanh niên đã kết hôn nhưng chưa muốn có con. Một số nam giới và phụ nữ bản thân họ có thể không tiếp cận với biện pháp tránh thai vì họ tin rằng nó khuyến khích phụ nữ quan hệ tình dục bừa bãi. Hơn nữa, quan niệm xã hội lên án những cô gái có kế hoạch cho quan hệ tình dục, cộng với nhận thức rằng chương trình tình dục làm hư hỏng tình yêu và cơ thể không dừng sinh hoạt tình dục song có thể ngăn ngừa sử dụng biện pháp tránh thai. Quan niệm này làm tăng thêm sự nguy hiểm đối với các cô gái do những bệnh lan truyền tình dục và mang thai. Mặc dầu, phụ nữ trẻ đặc biệt là những người có bạn tình nhiều tuổi hơn có thể quá ngượng ngùng để thảo luận hoặc thương lượng việc sử dụng biện pháp tránh thai với bạn tình.
Dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên nên hay không?
Trước hết, chúng tôi trình bày quan điểm của phụ nữ về vấn đề này. Kết quả điều tra sức khỏe sinh sản năm 1995 cho thấy phần lớn phụ nữ đồng ý rằng thanh niên cần được thông tin về các biện pháp tránh thai, thậm chí phụ nữ nông thôn đồng ý về vấn đề này nhiều hơn phụ nữ thành thị. Điều đáng chú ý là, những phụ nữ thất học bản thân họ không được thông tin đầy đủ lại miễn cưỡng tán thành quan điểm này chỉ có 58% so với 79% số phụ nữ có học vấn phổ thông trung học trở lên tán thành thông tin về biện pháp tránh thai cho vị thành niên. Nhưng tình hình thay đổi rõ rệt khi bàn tới việc cung cấp dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên. Khả năng này chỉ có được sự ủng hộ của đa số ở vùng đô thị và số phụ nữ có học vấn trung học. Điều ngạc nhiên là nhóm tuổi trẻ nhất là từ 15 tuổi đến 19 tuổi mà phần đông trong số họ thuộc vào nhóm đối tượng cần mở rộng dịch vụ này lại do dự nhiều hơn so với những phụ nữ lớn tuổi. Trong khi những phụ nữ ở nhóm tuổi 40 đến 49 tuổi tức là những bà mẹ của vị thành niên là những người đầu tiên ủng hộ nên phổ biến thông tin về Kế hoạch hóa gia đình là 95% tuy số lượng ủng hộ việc vị thành niên cần được tiếp cận với các dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình có ít hơn là 55%. Sự phản đối vị thành niên tiếp cận với dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình còn mạnh hơn ở những người cung cấp dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình, như ở Bình Định chỉ có 22% phụ nữ có thái độ ủng hộ đối với việc cung cấp dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên. Điều đó thể hiện rằng vấn đề Kế hoạch hóa gia đình đối với vị thành niên còn nhiều tranh cãi. Song nó cũng cho thấy phép biện chứng ở đây là dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình đối với vị thành niên là phù hợp với sự phát triển con người trong một xã hội đang phát triển như nước ta hiện nay.
Không nên duy trì một quan niệm kém hiệu quả trước một thực tại đang biến đổi nhanh chóng, khác xa với đời sống xã hội cách đây vài thập kỷ. Dù chúng ta cố áp đặt quan điểm cũ về tình dục đối với vị thành niên thì cũng không phủ nhận được một thực tế là lớp trẻ hôm nay ở lĩnh vực ấy đang rất cởi mở trong quan hệ khác giới. Một khi, vị thành niên có quan niệm thoáng về chuyện ấy thì chúng ta không thể cấm đoán được họ, mà chỉ có thể hướng dẫn họ đi đúng con đường cần đi, giáo dục cho họ có được những hành vi ứng xử thấm đượm tính nhân văn, và trang bị cho họ những hiểu biết đúng đắn về sự phát triển tâm sinh lý cũng như những kiến thức về Kế hoạch hóa gia đình để họ có được những biện pháp dự phòng chu đáo thì mới có thể giúp cho lớp trẻ hôm nay ngăn ngừa, hạn chế được những nguy cơ đe dọa đến sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, tình cảm hệ quả của sự thiếu hiểu biết trong sinh hoạt tình dục đối với lớp trẻ hôm nay. Bởi vậy cùng với việc trang bị tri thức về tình dục học, giáo dục giới tính, thông tin về các biện pháp Kế hoạch hóa gia đình thì rất nên ủng hộ việc vị thành niên tiếp cận với dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình. Chẳng những vậy, họ cần được tư vấn cẩn thận và chu đáo về vấn đề này. Làm được vậy, chúng ta góp phần vào việc đảm bảo hạnh phúc và nâng cao sức khỏe sinh sản cho lớp trẻ hôm nay và cũng cho sức khỏe của thế hệ tương lai.
Hoàng Bá Thịnh – Trí Thức Trẻ – số 24 – tháng 6 – 1997.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *