Hôm nay là ngày 1/7/2017AL tức là ngày22/8/2017 Dương Lịch,Đạo Tràng Hoa Sen tại Móng Cái đã mời Cư Sĩ Diệu Thịnh ở…

Hôm nay là ngày 1/7/2017AL tức là ngày22/8/2017 Dương Lịch,Đạo Tràng Hoa Sen tại Móng Cái đã mời Cư Sĩ Diệu Thịnh ở chùa Liên Hoa ,Linh Thông,Hà Nội nói chuyện về Phật Pháp.Đạo tràng rất hoan hỉ và lắng nghe chăm chú…Đạo Tràng Hoa Sen xin cảm Tạ cư sĩ Diệu Thịnh cùng các đệ tử chùa Liên Hoa,Linh Thông ,Hà Nội.
Đạo tràng hoa sen tu một ngày ,cúng phóng sinh,cúng chúng sinh,nghe cư sĩ nói chuyện về phật pháp và niệm Phật NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013496551710

20 thoughts on “Hôm nay là ngày 1/7/2017AL tức là ngày22/8/2017 Dương Lịch,Đạo Tràng Hoa Sen tại Móng Cái đã mời Cư Sĩ Diệu Thịnh ở…

 1. Thanh Thảo

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  Reply
 2. Nguyễn Thị Bình Vân

  Cám ơn Nguyễn Văn Chiến,Quyên Lương,Mai Ngọ,A Rol do Go me s,Quách Dũng cùng các bạn nhé.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hôm nay là ngày 1/7/2017AL tức là ngày22/8/2017 Dương Lịch,Đạo Tràng Hoa Sen tại Móng Cái đã mời Cư Sĩ Diệu Thịnh ở…

Hôm nay là ngày 1/7/2017AL tức là ngày22/8/2017 Dương Lịch,Đạo Tràng Hoa Sen tại Móng Cái đã mời Cư Sĩ Diệu Thịnh ở chùa Liên Hoa ,Linh Thông,Hà Nội nói chuyện về Phật Pháp.Đạo tràng rất hoan hỉ và lắng nghe chăm chú…Đạo Tràng Hoa Sen xin cảm Tạ cư sĩ Diệu Thịnh cùng các đệ tử chùa Liên Hoa,Linh Thông ,Hà Nội.
Đạo tràng hoa sen tu một ngày ,cúng phóng sinh,cúng chúng sinh,nghe cư sĩ nói chuyện về phật pháp và niệm Phật NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013496551710

15 thoughts on “Hôm nay là ngày 1/7/2017AL tức là ngày22/8/2017 Dương Lịch,Đạo Tràng Hoa Sen tại Móng Cái đã mời Cư Sĩ Diệu Thịnh ở…

 1. Thanh Thảo

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *