Giáp và Đồng niên

Tổ chức giáp chỉ có ý nghĩa cho chính quyền làng xã nắm dân được sâu thêm, nhưng vì là một tổ chức không phải huyết thống cho nên công việc trong hàng giáp thường có xích mích không thuận như công việc trong họ tộc. Dù sao tổ chức họ tộc đã ngàn đời cần thiết cho mọi nhà, mọi người, nên người Đa Sỹ rất tự hào về dòng họ và gia tộc nhà mình. Thuở xưa những dòng họ danh giá, “danh gia vọng tộc” thường được những gia đình yếu thế xin vào họ và các họ này từ chối những yêu cầu có tính chất hàm ơn của người khác. Ví dụ ba chi của họ Hoàng là Hoàng Quý, Hoàng Chính và Trung Phú là ba giáp riêng biệt của họ Hoàng khoa danh tế thế đã từ chổi không nhận ruộng gửi hậu của Quan hầu Quan huyện. Gia đình cụ án Nguvễn Bá Xuyến (1759- 1829) thuở hàn vi đã xin vào chi Hoàng Chính và dòng Nguyễn Bá con cháu cụ đã theo mãi hết thế kỷ 20. Gần đây chỉ vì xích mích rất bình thường con cháu họ Nguyễn Bá đã bỏ không theo nữa. Đây cũng là bài học cho thấy nếu không phải huyết thống thì dù đến bao nhiều đời, bao nhiêu năm, cũng có mâm mong để xa đi.

Tổ chức Hội đồng niên hay Đồng tuế là của những người cùng sinh trong năm ấy và chỉ dành riêng cho nam giới. Người đã đến tuổi thì lập hội. Một phụ huynh của người đến tuổi gia đình đề huề, có tư cách, có vị thế cho gọi các bạn cùng tuổi ấy đến họp mặt chi danh lập hội và làm bữa cơm đãi rồi mừng tuổi tiền cho mỗi thành viên. Danh sách này được trình làng khi lên 18 tuổi. Hàng năm đều họp mặt. Đen năm 49 tuổi cả hội làm lễ ra Miếu vào ngày 2 thánc Chạp Ảm lịch cọi là Lễ vọng lão để trình nhà Thánh và trình với dân làne. Năm 50 tuổi các thành viên trong hội được ra chấp tác các công việc của làng chủ yếu là công việc tại miếu. đình. Từ 51 tuổi trở di chính thức trở thành lão làng. Người đến tuổi mà không tham gia Hội đồng niên. không ra Lễ vọng lão. không ra chấp tác việc ở Miếu. Đình thì người dàn ông đó không được coi là lão làng, ra Đình, Miếu không có chỗ ngồi hay nói cách khác không ai ngồi với người đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *