Cụ Hoàng Trình Thanh

Thần tích, Thần sắc của làng Tư vy (tên Nôm là làng Ve) tổng Chi Nê, huyện Tiên Du, Bắc Ninh lưu trữ ờ Thư viện Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội) cho biết: “Người tên huý là Trình Thanh, tên chữ là Trực Khanh. Người thi đỗ khoa Hoành từ triều vua Lê Thái Tổ, có ông Nguyễn Trãi là quan đồng liêu. Người là Nhân thần. Người có công giúp nhà Lê. Đối với dân làng chúng tôi, Người là một vị đại ân sư khai hoá cho dân. Thuở ấy Người làm quan khi rỗi việc đi kinh lý các nơi để xem xét dân sự, đến sử Kinh Bắc gọi là Chi Nê nội trang, thấy dân thật thà quê mùa. Người truyền lập nhà học dạy bảo nhân dân. Nhân dân cảm động về công ơn giáo hoá của Người đã xin thờ làm Phúc Thần”. Hiện Đình thờ Người còn lưu được 8 đạo sắc phong. Các triều Lê và Nguyễn đều phong tặng Người là Quảng đạo Thái tử Quan nội hầu Trình Quy công tặng Linh quang hộ quốc Đại vương.

Cụ Hoàng Khấc Minh (1453-1534) sinh ra cụ Hoàng Nghĩa Phú (1483-1562), cụ Hoàng Nghĩa Phú lại sinh ra Đệ Tam giáp đồng Tiến sỳ Hoàng Tể Mỹ (1512-1584). Gia đình cụ 3 đời cha con ông cháu đêu đỗ đại khoa, là một gia đình giàu của giàu đức nối đời làm quan, hết lòng thương dân nghèo lao động. Các cụ đã đem ruộng đât do nhà vua cấp cho mình cùng bổng lộc của nhà mình ban cho chúng dân ở các làng thuộc tổng Đồng Dương huyện Thanh Oai (nay thuộc thành phố Hà Đông) và nhân dân làng Mạc Xá. Nhân dân ở 5 làng: Đồng Dương, Đồng Hoàng, Phú Mỹ, Thị Thôn, Đồng Hoàngđãlập đền thờ các cụ lảm Thành Hoàng làng. Các ngôi Đình này đều đã được xếp hạng Di tích Lịch sử Vãn hoá tại Quyết định số 82 ngày 19/1/2004 của UBND tỉnh Hà Tây.

Nhân dân Đồng Dương đã cung tiến vào Nhà thờ họ Hoàng Ba Chi – chốn Tổ của các đấng Phúc Thần của mình – một bộ hoành phi, câu đổi như sau:

”Hương ấp mộc ân” – Nghĩa là: Làng quê nơi thái ấp xưa nhuần thấm ơn sâu của Tiên Tổ.

Đôi câu đối:

Tô đức quán càn khôn săc phong Thượng Đãng;

Tôn công xung nhật nguyệt linh hiển Phúc Thần.

Nghĩa là:

Đức nghiệp của Tiên Tổ thấu suốt cả trời đất, săc phong ngôi Thượng Đẳng;

Ơn huệ của Tông công ngập tràn cùng năm tháng, hiển linh đấng Phúc Thần.

Tẩm lòng của nhân dân Đồng Dương đối với Tiên Tổ họ Hoàng – nơi đã sinh ra các đấng Phúc Thần của mình sáng ngời như vậy. Từ xưa hàng năm vào những ngày giỗ Tố họ Hoàng (25-11 và 19 tháng Giêng Âm lịch) nhân dân các làng Đồng Dương, Đồng Hoàng, Đồng Hoàng B đều về dâng hương và ăn giỗ Tổ. Vào ngày hội đầu năm 12 tháng Giêng, họ Hoàng cử các đoàn đại biểu vào dâng hương ở các Miếu, Đình các làng trên và dự hội Xuân với dàn làng. Mối giao hảo giữa họ Hoàng và các làng trên rất thiện tình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *