Cụ Hoàng Đôn Hoà và cụ Nguyễn Đăng Phi

Làng Huyền Khê xưa vốn là vùng địa linh đã sinh ra nhiều người anh kiệt. Trong số hàng chục vị anh kiệt đã có 5 vị được nhân dân nhiều nơi thờ làm Thành Hoàng làng, được phong là Thượng Đẳng Phúc Thần vì đức nghiệp các vị để lại cho dân, cho nước thật lớn lao. Thế hệ chúng ta vô cùng tự hào về quê hương đã sinh ra những người con tràn đầy lòng thương dân yêu nước đến như vậy.

Lương y Dược Linh Thông cư sỹ Hoàng Đôn Hoà và Phu nhân Phương Anh Công chúa

Thanh thành sinh địa, Đan ấp trữ linh – Đất Đan Sỹ thuộc thành Thanh Oai nơi tàng ẩn những thiêng liêng đã sinh ra Người. Khi còn sổng, ông Bà là người tìm tòi, chọn lọc cây cỏ để chế làm thuốc chừa bệnh cứu sống được nhiều người làm phong phú kho tàng thuốc Nam chữa bệnh cho người Nam. Ông Bà lại có công làm cho tướng sỹ nhà Lê mạnh khoẻ đánh cho quân Mạc phải quy hàng. Sinh thời Ống Bà được nhân dân tôn là phúc tinh, khi mất đi được nhân dân quê hương lập Miếu thờ làm Thành Hoàng làng. Từ đời Vĩnh Tộ năm thứ 5 – 1623, Miếu thờ ông ở làng Đan Sỹ đã được phong sắc và Ông Bà được công nhận là “Vi quốc Phúc Thần” – là đấng Phúc Thần của cả nước. Miếu thờ Ông Bà đã được xếp hạng Di tích Lịch sử cấp Quốc gia tại Quyết định số 191 VHQG ngày 22/3/1988

Cụ Nguyễn Đăng Phi

Cụ làm quan đến chức Trần triều Thái uý, Phò tá cuối đời Trần. Gặp vận trời đã không dành cho nhà Trần, trong trận đánh nhau với giặc, thế lực khó địch nối, Cụ đã cùng với em ruột là Đăng Chính, anh con bác là Đăng Cao cùng các vị cừ soái như Lê Hoàng Nguyễn chạy về Đại Giang Phù Sa xứ (nay là làng La Thạch, xã Phương Đình, huvện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây) ẩn cư, lập ấp lập nghiệp. Khi Cụ mất nhân dân đã lập đền thờ làm Thành Hoàng bản thổ Tôn Thần. Vì cụ Nguyễn Đăng Phi là cháu cụ Trần triều Thái uý Nguyễn Tướng. công huý Phúc Thiện – khởi Tổ họ Neuyễn ở làng Huyền Khê (nay là Đa Sỹ) cho nên nhân dân La Thạch và họ Nguyễn ở Đa Sỹ (nhà cụ Trưởng Minh) từ xưa tới nay vẫn giữ mối quan hệ giỗ chạp Tổ rất thân mật. Tại đền thờ Thành Hoàng bản thổ Tôn Thần ở La Thạch vẫn còn đôi câu đối:

Đa Sỹ sinh nhân thiên vạn cô;

La châu khởi Tổ kỷ bách niên.

Nghĩa là:

Làng Đa Sỹ đã sinh ra người từ xưa lắm;

Đất La Châu, Người là khởi Tổ đã mấy trăm năm.

Di tích thờ Người đã được xếp hạng Di tích Lịch sử tại Quyết định số 159 ngày 17/4/2004 của UBND tỉnh Hà Tây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *