Cô giáo hỏi :, – em hãy lấy ví dụ về tỷ lệ nghịch ?, Em trả lời :, – thưa cô ,chống tham nhũng chừng nào thì tham…

Cô giáo hỏi :
– em hãy lấy ví dụ về tỷ lệ nghịch ?
Em trả lời :
– thưa cô ,chống tham nhũng chừng nào thì tham nhũng nhiều chừng đó
Cô nói :
– ví dụ này cô không tính, em hãy lấy ví dụ khác
Em trả lời :
– thưa cô ,nhà cán bộ càng giàu thì nhà dân càng nghèo
Cô nói :
– ví dụ này cũng không được, em lấy ví dụ khác
Em trả lời :
– thưa cô, mặt đường càng mỏng thì mặt cán bộ càng dày.
Cô nói :
– thôi em về chỗ, em càng nói chừng nào thì cô càng sớm về vườn chừng đó ….


Facebook: https://www.facebook.com/victoria.bui.750

One thought on “Cô giáo hỏi :, – em hãy lấy ví dụ về tỷ lệ nghịch ?, Em trả lời :, – thưa cô ,chống tham nhũng chừng nào thì tham…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *