Category Archives: Danh nhân văn hóa

Một số bài viết hay về các danh nhân văn hóa

Cụ Hoàng Đôn Hoà và cụ Nguyễn Đăng Phi

Làng Huyền Khê xưa vốn là vùng địa linh đã sinh ra nhiều người anh kiệt. Trong số hàng chục vị anh kiệt đã có 5 vị được nhân dân nhiều nơi thờ làm Thành Hoàng làng, được phong là Thượng Đẳng Phúc Thần vì đức nghiệp các vị để lại cho dân, cho nước thật lớn lao. Thế hệ chúng ta vô cùng tự hào về quê hương đã sinh ra những người con tràn đầy lòng thương dân yêu nước đến như vậy. Continue reading

Cụ Hoàng Trình Thanh

Thần tích, Thần sắc của làng Tư vy (tên Nôm là làng Ve) tổng Chi Nê, huyện Tiên Du, Bắc Ninh lưu trữ ờ Thư viện Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội) cho biết: “Người tên huý là Trình Thanh, tên chữ là Trực Khanh. Người thi đỗ khoa Hoành từ triều vua Lê Thái Tổ, có ông Nguyễn Trãi là quan đồng liêu. Người là Nhân thần. Người có công giúp nhà Lê. Đối với dân làng chúng tôi, Người là một vị đại ân sư khai hoá cho dân. Thuở ấy Người làm quan khi rỗi việc đi kinh lý các nơi để xem xét dân sự, đến sử Kinh Bắc gọi là Chi Nê nội trang, thấy dân thật thà quê mùa. Người truyền lập nhà học dạy bảo nhân dân. Nhân dân cảm động về công ơn giáo hoá của Người đã xin thờ làm Phúc Thần”. Hiện Đình thờ Người còn lưu được 8 đạo sắc phong. Các triều Lê và Nguyễn đều phong tặng Người là Quảng đạo Thái tử Quan nội hầu Trình Quy công tặng Linh quang hộ quốc Đại vương.

Continue reading

Văn chỉ của Tổng Thượng Thanh Oai

Văn chỉ hàng Tổng thì được xây phía ngoài giáp tường nằm giữa Nghi môn của Miếu và Tam quan của chùa Lâm Dương Quán. Thời gian hàng Tổng xây Văn chỉ không ai nhớ, nhưng có lẽ cũng phải vào triều Nguyễn. Đây là khu vực rất nguy nga tráng lệ. Khuôn viên của Văn chỉ hàng tổng được xây tường bao thấp chừng hơn 80cm có nghi môn rất trang trọng. Bên trong xây cất 3 lăng thờ giống như khám của long đình. Lăng chính giữa đặt tấm bia đá Ngôi vị của các đấng Tiên Hiền Tổng Thượng Thanh Oai. Trong bia khắc tên 15 vị Tiên hiền của các làng trong tổng: Continue reading