Các giống cá mòi

CÁ MÒI

Chi cá xương, thuộc họ cá trích. Là cá tầng trên ồ các vùng nước ven bờ biển. Hai loài phổ biến ở Việt Nam là cá mòi chấm và cá mòi cờ. Thân hình trám, dẹt bên, tia vây lưng sau kéo dài như một chiêc roi. Miệng không răng. Lưng xám. Bụng trắng bạc, hai bên thân có một chấm đen (ở cá mòi chấm) và 4 – 6 chấm đen (ở cá mòi cờ). Ản sinh vật trôi nổi, mùn bã hữu cơ. Đầu tháng 3 cá di cư thành đàn vào sông để đẻ trứng ỏ nước ngọt. Mùa đẻ kéo dài đến tháng 6. Trứng nở tại các bãi đẻ, cá con lốn dần xuôi dòng ra biển. Khi di cư để đẻ, cá mòi không ăn mồi. Tháng 7, cá trỏ lại biển đê kiếm mồi.

CÁ MÒI CHÁI

Loài cá sống ven biển, họ Cá trích, gặp ở Việt Nam, Trưng Quốc. Thân hình bầu dục dài, dẹp bên.

Mõm ngắn. Sông bụng có vẩy răng cưa. Tia vây cuối cùng của vây lưng kéo dài về phía sau. Mắt tương đối lốn, trước và sau đều có màng trong suốt che và chỉ để lộ ở giữa một khe hở nhỏ hình thoi. Vây lưng tương đối lớn. Lưng màu xám, hai bên thân và bụng màu trắng. Cá lốn ở phía sau nắp mang có một chấm đen. Số vẩy đường bên nhiều, vẩy răng cưa sau vây bụng nhiều. Bãi đẻ,ỏ cửa sông và hạ lưu các sông lớn. Sống ở tầng nước giữa và tầng nước trên.

CÁ MÒI CỜ

Loài cá sống ven biển, họ Cá trích, gặp ở Việt Nam, Ân Độ, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Thái Lan, Inđônêxia, Philippin. Thân hình thoi dẹt bên. Đầu nhọn và tròn. Mõm ngắn. Tia vây cuối cùng của vây lưng rất dài nên có tên gọi mòi cò. Miệng nhỏ, khuvết ở hàm trên rõ. Mắt tương đốì lốn, phía trước và sau đều có màng trong suốt che và chỉ để hở ở giữa một khe hình thoi hẹp. Vây lưng khá lốn, khởi điểm của nó ở trước khởi điểm của vây bụng. Vây đuôi tương đỗi lớn, chẻ sâu, hai thuỳ bằng nhau. Lưng màu xám, thân và bụng màu trắng bạc, hai bên thân có 4 đên 6 chấm đen. Ản động vật nổi, các loại tảo nổi và các chất hữu cơ vụn nát.

CÁ MÒI ĐƯỜNG

Loài cá mòi thân dài, hơi dẹp bên, họ Cá mòi đường, gặp ở Hồng Hải, bờ đông châu Phi, Ấn Độ, Trung Quốc, Philippin, Haoai, ôxtrâylia. Có xương hàm trên phụ, không có tấm hầu, có mang giả. Vây hậu môn bé, gốc ngắn. Các gốc vây ngực và gốc vây bụng đều có vẩy nách. Đường bên rõ rệt. Ăn giun, thân mềm, cua.

CÁ MÒI MÕM TRÒN

(Củng gọi: cá mòi dầu)

Loài cá thân hơi dài, rất dẹp bên, họ Cá trích, bộ Cá trích, gặp ở Việt Nam, biển Ả Rập, Ãn Độ, Trung Quốc,

Philippin, Malaixia, Inđônêxia. Đầu to, miệng nhỏ, mắt có màng mỡ phát triển. Tia vây lưng cuối cùng kéo dài thành sợi đến gốc vây đuôi. Ăn tảo silic, tảo giáp và các loài giáp xác nhỏ. Kết thành đàn lớn để di cư sinh sản và tìm mồi. Sông ở tầng trên biển và cửa sông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *