Cá hổ hà và cá hồi béc-giê

CÁ HỔ HÀ

Cá hổ hà sông ở sông ngòi, hồ ao trên đảo Luy sông Philippin. Cá trưởng thành chỉ dài khoảng 0,71-0,97cm, nặng 4-5 mg, là cá nhỏ nhất trên thế giới, có thể nói là “anh lùn” trong loài cá. Loài cá này cũng là động vật có xương sông nhỏ nhất thế giới. Thân hình nó hầu như trong suốt không màu sắc, lục phủ ngũ tạng nhìn thấy rõ mồn một. Dù loài cá này bé tí xíu, nhưng khả năng sinh sản của chúng rất lốn.

Họ hàng nhà cá hổ hà sống ở đảo Macsan dài 1,19- l,59cm. Cá hổ hà sống ở đảo Xamôia, dài l,19-l,88cm, phát hiện vào năm 1940, nặng chỉ có 2mg, 17.756 con gộp lại cũng chỉ nặng 50g. cả hai loài cá hổ hà nước mặn trên đến sống ở Thái Bình Dương.

Chủng loài cá hổ hà rất nhiều, phân bố rất rộng, cả trong nưóc biển và trong nước ngọt. Có thể vì thân hình nó nhỏ bé, nên phạm vi hoạt động của nó càng rộng lớn, trong san hô, trong các kẽ đá, trong lạch khe đá nhỏ, đều là nơi chúng sinh sông. Thậm chí có khi cá hổ hà còn sinh sống “trong bụng” động vật bọt biển, chúng ra vào thoải mái trong lỗ thoát nước của động vật bọt biển, vẩy của loài cá này không phát triển, dọc theo hai bên phía sau của thân có hai hàng vẩy to và tách rời nhau, biên rìa của vẩy có những chiếc gai dài. Cá hô hà có kết cấu đặc biệt này, để dựa vào đó từ xoang nước bụng của bọt biển leo lên cao.

CÁ HỒI “BÉC GIÊ”

Cá hồi sinh sống trong vùng biển xa xôi mãi tận Thái Bình Dương, nhưng khi sinh con đẻ cái, chúng lại quay về cố hương.

Cá con chưa ra đời, “bô mẹ” chúng đã thay nhau lần lượt qua đời. Cá con vừa nở ra, chúng liền tụ tập thành từng đàn rồi bơi theo dòng nưóc sông ra biển Thái Bình Dương mênh mông đế kiếm ăn và trưỏng thành. Ba hoặc bốn’ năm sau, từng đàn cá hồi trưởng thành như những “đứa con đi làm ăn xa” lại lũ lượt kéo nhau về quê hương dể “lập nghiệp”, sinh con đẻ cái lưu truyền giống nòi, hành trình đi và về dài hơn 8.OOOkm. Chính là chúng dựa vào khứu giác để tìm đường về qua việc ngửi chất “mạ phu lìn” kể cả khi chất này chỉ có nồng độ khoảng 1/100.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *