Bóng Đèn Hanogien

Hỏi: gần đây chúng tôi thấy loại bóng đèn rất sáng có tên là Hanogien dùng cho các phóng viên truyền hình quay phim, vậy nó là loại đèn gì?
Trả lời: Các loại đèn điện thông thường tim đèn được cấu tạo bằng kim loại khó nóng chảy là Tungsten (còn gọi là Vonfram) nóng chảy ở nhiệt độ là 3.400 độ C. Tuy thế khi dòng điện chạy qua trong một thời gian dài nhất là môi trường nhiệt độ cao đèn vẫn tự giảm độ sáng có khi muội đèn bám kín. Đó là vì bề mặt tim đèn đã phóng thích các phân tử này bám vào phía bên trong của vỏ thủy tinh làm bóng đèn giảm độ sáng. Vì thế khi chế tạo người ta phải tạo khoảng không gian lớn quanh tim bóng đèn để chống hiện tượng bốc hơi làm mờ bóng. Nhưng lại dẫn đến hậu quả là đèn không thể đạt được nhiệt độ nên giảm khả năng phát sáng. Đèn “hanogien” mà bạn nói đến đã khắc phục được hiện tượng đó: Nó tạo được nhiệt độ thật cao để tăng khả năng phát sáng. Nó khắc phục được hiện tượng bốc hơi trong dây tim bóng đèn nhờ trong bóng đèn được nạp I ốt. Cơ chế làm việc của bóng đèn loại này như sau: Trước hết bóng đèn nhỏ gọn giảm không gian bên trong bóng như vậy đèn sẽ tăng khả năng giữ nhiệt để phát sáng cao. Bóng đèn được chế tạo từ thạch anh nhiệt độ bên trong đèn duy trì từ 250 độ C trở lên. Ở nhiệt độ từ 200 độ C đến 1.200 độ C, I ốt hòa hợp với Tungsten bốc ra từ dây tim thành I ốt dua Tungsten. Tính chất của I ốt dua tungsten không ổn định nên khi vừa tiếp xúc với dây tim ở nhiệt độ cao từ 1.400 độ C trở lên) liền bị phân thành I ốt và Tungsten. Tungsten bám trở lại dây tim, còn I ốt thì bay ra hòa hợp với Tungsten khác đang bị bốc hơi ra rồi lại tạo ra I ốt dưa Tungsten để đưa về dây tim… chu trình này diễn ra không ngừng bên trong bóng đèn. Do đó Tungsten không bám được bóng đèn , nên không xảy ra hiện tượng bị đen bóng. Tóm lại do tạo được nhiệt độ cao và chống được hiện tượng bốc hơi tungsten nên bóng đèn loại này có khả năng phát sáng lớn. Một bóng đèn là 1 nghìn W của loại này tương đương với bóng đèn thường là 5 nghìn W và cường độ phát sáng trong suốt thời gian sử dụng không thay đổi.
Đặng Hồng Quang -Trí Thức Trẻ – số 15 – tháng 9 – 1996.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *