Bảo vệ người tiêu dùng trước dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm-phần 1

Dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm nông sản, đang là nguy cơ ngày càng tăng đối với người tiêu dùng nước ta, đặc biệt là những tác hại lâu dài về sức khỏe. Dư lượng thuốc trừ sâu pesticide residue được hiểu là hoạt chất và các phụ gia của thuốc trừ sâu và các sản phẩm chuyên hóa trung gian, các sản phẩm phân giải ở dạng tự do hoặc liên kết còn lưu lại trong nông sản hay thực phẩm, có hại đối với sức khỏe con người và động vật máu nóng ăn các loài nông sản hay thực phẩm đó. Về mặt vệ sinh, an toàn thực phẩm người ta quy định giới hạn dư lượng tối đa, maximum residue limit viết tắt là MRL đối với từng loại thuốc dùng cho từng loại nông sản. MRL được hiểu là dư lượng tối đa của một thuốc trừ sâu có trong một loại nông sản mà không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và động vật nuôi ăn loại nông sản đó. Ví dụ các thuốc trừ sâu rất độc như parathion, parathion methyl, dimethoat, carbofurtan… MRL không được vượt quá 0,0004 mg/ kg nông sản, các thuốc độc trung bình như dipterex, lindan, butonat… MRL không vượt quá 0,002 mg/kg còn các thuốc ít độc như pyrethroid, malathion, cyhexatin… MRL cũng không được vượt quá 0,1 mg/kg nông sản. Ngày nay với các kỹ thuật phân tích hiện đại như sắc khí, sắc ký thâu đoạt điện tử… người ta có thể phát hiện được các dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm, như các sản phẩm động vật, thực vật dùng làm thực phẩm và triển khai các chương trình kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm, các chế phẩm thức ăn đặc biệt là sữa. Một số thuốc trừ sâu nhóm clo hữu cơ và phốt pho hữu cơ đã bị cấm vẫn được dùng khá phổ biến để lại dư lượng thuốc trừ sâu trong rau và trái cây gây ngộ độc cấp tính thậm chí là tử vong đang là vấn đề báo động ở nhiều nước. Ngoài ra gia súc, gia cầm nuôi bằng các thức ăn có dư lượng thuốc trừ sâu cao sẽ tích lũy chúng trong cơ thể, đặc biệt là các mô mỡ và tiết ra sữa, tạo thành mối nguy hại sức khỏe cho người tiêu dùng. 

Xuân Thảo- Tri Thức Trẻ – Số 72 tháng 6 năm 2001 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *