Bằng giả thật, bằng thật giả, và cuộc chiến không cân sức của các nhà quản lý giáo dục- phần 2

Có cầu thì có cung. Và cảnh sát điều tra cứ bắt được bọn này thì lại có bọn khác hành nghề tiếp. Cuộc chiến chưa biết có hồi kết! Còn văn bằng thật giả là văn bằng do bộ giáo dục và đào tạo in và quản lý số lượng, được các trường đại học và bộ giáo dục và đào tạo cấp cho các học giả là sinh viên giả và nghiên cứu sinh giả. Theo các số liệu đã được công bố, chỉ trong một đợt kiểm tra cuối năm 2000 vừa qua, thanh tra bộ giáo dục và đào tạo đã phát hiện được 422 Văn bằng chứng bất hợp pháp, trong số 4514 văn bằng chứng chỉ được kiểm tra chiếm tỷ lệ gần 9,34%. Dư luận cho rằng số liệu này là của văn bằng, còn nếu sờ đến chứng chỉ tỷ lệ sẽ còn cao hơn nhiều. Dư luận chưa hiểu rằng cách nào mà thanh tra bộ giáo dục và đào tạo có được thành tích ấy? Bởi vì các loại văn bằng giả thật và thật giả như đã nói trên đã nhiều năm tồn tại, len lỏi vào mọi ngõ ngách của các ngành nghề, các cơ quan dân, chính, đảng ở mọi miền đất nước. Trong số 422 Văn bằng chứng chỉ ấy có bao nhiêu chiếc đúng là loại giả do mua của bọn lưu manh. Và bao nhiêu chiếc thuộc loại thật giả, do các trường đã cấp? Có lẽ loại thứ hai này khó tìm thấy hơn. Có chăng chỉ là những văn bằng được cấp gian lận quá lộ liễu, như không có hồ sơ lưu mà vẫn có văn bằng. Vì vậy đúng như là dư luận đã nhận xét, cái mà các nhà quản lý tìm ra chỉ là một phần nội dung của tảng băng chìm. Và cuộc chiến của các nhà quản lý giáo dục ở lĩnh vực này thật sự không cân sức. Nói cho cùng, loại văn bằng thật mà giả, như đã phân tích ở trên, cũng là sản phẩm của một loại tham nhũng, nếu cần gọi tên thì có lẽ gọi là tham nhũng học đường, là một bộ phận của quốc nạn tham nhũng mà chúng ta đang phải chống và chống chưa mấy thành công. Nguyên nhân của tham nhũng học đường có lẽ là khá đơn giản. Một là đã nhiều năm qua chúng ta để các thày quá nghèo khó. Ai đó bảo rằng, trong xã hội ta, ba loại thày, thầy giáo, thầy thuốc, thầy cãi đều có lương thấp. Lương của một giảng viên đại học khoảng 500 đến 600 ngàn đồng một tháng, liệu có bằng thu nhập của một công nhân ở công ty môi trường đô thị? 

Trần Kim Anh- Tri Thức Trẻ – Số 74 tháng 8 năm 2001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *