Bằng giả thật, bằng thật giả, và cuộc chiến không cân sức của các nhà quản lý giáo dục- phần 1

Văn bằng chứng chỉ bất hợp pháp, nói theo cách nói của bộ giáo dục và đào tạo là khá tổng quát, song chưa nói tới thực chất của vấn đề đang tồn tại trong xã hội hiện nay. Bởi vì có những bằng đại học do các trường đại học cấp và bằng tiến sĩ do bộ giáo dục và đào tạo cấp là hoàn toàn hợp pháp, nhưng lại không thật. Trong một vài phóng sự khác, có người chỉ nói đến văn bằng giả. Theo tôi, nói như vậy cũng không đủ. Bởi vì những văn bằng do bộ giáo dục và đào tạo ở trường cấp như đã nói ở trên rất khó gọi là giả được. Vì vậy bài viết này xin tạm phân làm hai loại: văn bằng giả thật và văn bằng thật giả. Còn nếu gọi chung thì có lẽ phải nói, các loại văn bằng giả mới đủ. Văn bằng giả thật là loại văn bằng do các bọn lưu manh làm ra và bán với giá khoảng 1 triệu đồng một bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và từ 5 đến 10 triệu đồng một văn bằng tốt nghiệp đại học. Những năm vừa qua, ngay ở địa bàn Hà Nội ngành công an đã bắt được nhiều vụ làm văn bằng giả. Có vụ thu tới 5 kg phôi bằng, dăm chục con dấu giả, từ dấu trường đến dấu tên hiệu trưởng các trường đại học và trung học phổ thông ở nhiều miền đất nước. Người ta đã ngạc nhiên về kỹ thuật và công nghệ làm giả của những tên lưu manh có tay nghề khá cao này. Văn bằng do chúng làm ra, giả mà như thật. Những văn bằng giả này thường không dùng để làm việc, mà chỉ để hợp thức hóa các thủ tục hành chính cần thiết như được thi, được tuyển dụng, được bổ nhiệm, lên lương hoặc được tồn tại ở cương vị đang có. Cách đây hơn chục năm, người viết bài này đã được trực tiếp nghe một giám đốc công ty, khi ấy đương nhiên là quốc doanh, tuyên bố hùng hồn với đám con cháu rằng “Tao đang có 2 bằng đại học nê mới tồn tại – Nhưng một bằng do tao học thật, còn 1 bằng do tao mua được”. Vì vậy theo logic của những kẻ lưu manh, ở đây phải kể tới kẻ bán và người mua. Văn bằng giả thật xuất hiện là do nhu cầu thị trường lao động. 

Trần Kim Anh- Tri Thức Trẻ – Số 74 tháng 8 năm 2001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *