9/ DKDK#10, Đoàn cứu hộ CÁ HEO nước ngọt ở sông Mekong, Cămphuchia, Nghe nói hiện ở khu vực này chỉ còn khoảng 50 con…

9/ DKDK#10
Đoàn cứu hộ CÁ HEO nước ngọt ở sông Mekong, Cămphuchia
Nghe nói hiện ở khu vực này chỉ còn khoảng 50 con cá heo nước ngọt, mỗi con từ vài chục ký, cá biệt có con đến hàng trăm kí. Chính quyền Cămphuchia dùng mọi biện pháp để bảo vệ đàn cá heo này, nhưng rất tiếc số lượng cá heo cứ giảm dần, giảm dần. Thuyền của chúng tôi đã được các cô chú cá heo thỉnh thoảng nổi lên chào đón, nhưng không nổi lâu, không nhảy múa như cá heo nước mặn ở ngoài biển sâu, nên mặc dầu săn mãi nhưng không chụp được tấm hình nào cả. Tiếc quá.


Facebook: https://www.facebook.com/huyen.nguyenmanh.3

2 thoughts on “9/ DKDK#10, Đoàn cứu hộ CÁ HEO nước ngọt ở sông Mekong, Cămphuchia, Nghe nói hiện ở khu vực này chỉ còn khoảng 50 con…

  1. Minh Vu Ngoc

    Rất tiếc chỉ nhìn thấy mấy cái vây ngoe nguẩy…..giống người nhái
    Like · Reply · Just now

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *